Dotacja celowa na wykonanie zadania

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A. informuje, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację celową na wykonanie zadania pn.: "Roboty remontowe dachu na budynku "Inhalatorium" przy ul. Park Górny w Szczawnicy".