Odwołanie turnusów

Szanowni Państwo

    W nawiązaniu do poprzedniego  komunikatu dotyczącego wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o odwołaniu turnusów
w powiecie nowotarskim oraz nowosądeckim, mających rozpocząć się do dnia  13 września 2020 r. włącznie.

    Pacjenci, którzy mieli zaplanowane leczenie stacjonarne w ww. okresie zostaną poinformowani o odwołaniu turnusów przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ.

    Jednocześnie prosimy Państwa o poinformowanie o odwołaniu leczenia Pacjentów, który mieli zaplanowane w tym okresie  rozpoczęcie leczenia w trybie ambulatoryjnym lub kontynuację leczenia przerwanego w marcu 2020 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------