Historia Uzdrowiska

Nazwa miejscowości pochodzi od kwaśnych wód zwanych przez górali "szczawami". Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z początku XVI wieku. Do końca XVIII wieku Szczawnica była jednak częścią Starostwa Czorsztyńskiego. W 1839 roku Józef Stefan Szalay przejął zarząd nad dobrami w Szczawnicy i od tego czasu datuje się rozwój zdrojowiska.

Dynamiczny rozwój Szczawnicy przypada na połowę XIX wieku. W roku 1857 przyjechał do Szczawnicy Józef Dietl - lekarz i propagator polskich uzdrowisk który nakreślił kierunki rozwoju szczawnickiego zdrojowiska odpowiadające normom obowiązującym w kurortach europejskich.

Pijalnia Wód - historiaPowstają wówczas nowe domy zdrojowe oraz pensjonaty. Odkrywane są kolejne lecznicze źródła. Przed śmiercią zarząd nad stworzonym przez siebie Zakładem Zdrojowym Józef Szalay zapisuje Akademii Umiejętności w Krakowie. Ta, pomimo trudności finansowych, kontynuuje wizjonerskie dzieło. Powstaje znany na całą ówczesną Europę "Dworek Gościnny" jak również tereny Parków zachwycają swoim wyglądem. W 1909 roku właścicielem ziem i dóbr położonych w obrębie Górnego i Dolnego Zakładu Zdrojowego, został hrabia Adam Stadnicki. Na ten okres przypadają też złote lata rozwoju i rozkwitu Szczawnicy podczas których Uzdrowisko zostało poddane gruntownej modernizacji. Unowocześniono wówczas infrastrukturę miasta i samego uzdrowiska w celu podniesienia komfortu życia mieszkańców i warunków wypoczynku dla gości. Na miejscu dawnego Zakładu Inhalacyjnego, w willi "Pod Bogarodzicą", uruchomiono Zakład Hydropatyczny i "Łazienki", w których kąpiele stosowano na bazie wody "Jan". Została zainstalowana elektrownia i wprowadzono kanalizację. W roku 1931 zmodernizowano wnętrze pijalni "Domu nad Zdrojami", zamontowano najnowszej generacji wyposażenie i zakupiono innowacyjne urządzenia do mycia szkła i butelkowania wody mineralnej. W 1936 roku hrabia Stadnicki otworzył supernowoczesne "Inhalatorium" z jedynymi wówczas w Polsce komorami pneumatycznymi, które leczyły za pomocą, odpowiednio dawkowanego, zwiększonego ciśnienia. W roku 1939, hrabia Stadnicki wraz z córką Marią i jej mężem Stefanem Swieżawskim, wystawił komfortową willę "Pod Modrzewiami".Hrabia Stadnicki zadbał też o poziom i jakość wód leczniczych, zwanych przez miejscowych górali „szczawami", z których miejscowość słynie. W latach 1912 - 1920 przeprowadzono ich ponowne rozbiory chemiczne a w latach 30' odkryto kolejną szczawnicką wodę mineralną, nazwaną "Pitoniakówka".

W 1956, sześć lat po upaństwowieniu Uzdrowiska przez władze PRL-u, roku powołano Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica. Lecznictwo sanatoryjne w Szczawnicy, ukierunkowano głównie na terapię chorób zawodowych górników i hutników. Zaczęto budować tzw. sanatoria branżowe, między innymi: "Hutnik", "Górnik", z czasem i inne: "Nauczyciel", "Budowlani", "Papiernik", "Dzwonkówka", oraz "Nawigator". W 1973 roku został otwarty Zakład Przyrodoleczniczy, w którym umieszczono całą bazę leczniczą: kąpiele, inhalacje, fizykoterapię i masaże. Trzy lata wcześniej uruchomiono także nową pijalnię „Magdalena".

W 1999 rokuPaństwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica przekształcono w spółkę akcyjną o nazwie Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Szczawnica" a w 2005 roku, na mocy wyroku NSA, spadkobiercy Adama Stadnickiego odzyskali uzdrowisko w Szczawnicy. Od tego momentu Andrzej Mańkowski, wnuk hrabiego Adama Stadnickiego, zdecydował się zaangażować środki finansowe oraz ogromny nakład pracy i przywrócić Szczawnicy dawny splendor i czar.
Reprywatyzacja Uzdrowiska Szczawnica jest bezprecedensowym sposobem zaspokojenia roszczeń spadkobierców byłych właścicieli przez Skarb Państwa. Pozwoliła też zabezpieczyć  prawie 100 miejsc pracy, zapewnić rozwój Miasta i Gminy Szczawnica w wyniku 10-cio milionowych inwestycji gwarantowanych.

Uzdrowisko - teraźniejszość

Wizja rozwoju uzdrowiska, którą kieruje się rodzina Mańkowskich wywodzi się z idei, która przyświecała ich pradziadowi. Zakłada ona stworzenie w Szczawnicy kurortu z pełną gamą zabiegów i dostępem do komfortowych sanatoriów; przygotowanie bogatego zaplecza infrastrukturalnego oraz szerokiej oferty kulturalnej. Dla realizacji tych marzeń, w 2004 roku, powstała rodzinna spółka Thermaleo, założona przez Andrzeja i Monique Mańkowskich, reprezentowana w Szczawnicy od kilku lat przez ich troje dzieci: Helenę, Mikołaja i Krzysztofa Mańkowskich. W wyniki kilkuletnich starań spadkobierców hrabiego Adama Stadnickiego, spółka Thermaleo została także głównym akcjonariuszem nowopowstałej spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. Rozpoczął się niezwykle kosztowny i pracochłonny proces przywracania kurortowi dawnej świetności, czego efektem są liczne projekty i inwestycje realizowane na terenie Szczawnicy i w okolicy. W 2008 roku odtworzono, w historycznej formie, wschodnią pierzeję Placu Dietla: "Dom nad zdrojami", mieszczący pijalnię szczawnickich wód leczniczych i galerię wystaw artystycznych, kawiarnię "Helenka" i dwie wille Holenderkę", i "Szwajcarkę". W 2009 roku został oddany pięciogwiazdkowy "Modrzewie Park Hotel", w 2010 roku Muzeum Uzdrowiska a w 2011 roku zakończyła się odbudowa Dworku Gościnnego.

Pijalnia WódNa terenie Uzdrowiska znajdują się obecnie źródła  kwaśnych wód - szczaw, o walorach których pierwsze wzmianki pochodzą aż z XV wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych właściwości korzystają kuracjusze z niemalże całego świata.

Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest zatem wspaniała Pijalnia Wód Leczniczych gdzie do dyspozycji gości są szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe i bromkowe bogate w sole mineralne oraz liczne mikroelementy. Na przybywających do pienińskiego kurortu czekają Sanatoria Uzdrowiskowe i centra rehabilitacyjno-zabiegowe. Wykonywane są w nich 42 rodzaje zabiegów z zakresu hydroterapii, inhalacji (wyjątkowo skuteczne inhalacje celkowe), fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji pitnej. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzeń aparatu głosowego; schorzeń alergicznych dróg oddechowych, astmy oskrzelowej; schorzeń układu ruchu tj. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa a także chorób reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Do leczenia gości kurortu wykorzystuje się własne surowce balneologiczne w postaci należących do Uzdrowiska wód leczniczych jak również walory środowiskowe jakim jest leczniczy mikroklimat. Wszystkie zabiegi wykonywane są z użyciem najwyższej jakości sprzętu i dostępnych technik. Lekarze oraz wykwalifikowany personel dbają o właściwy dobór oraz skuteczne wykorzystanie zaleconych zabiegów.