Realizacja turnusów

W nawiązaniu do poprzednich  komunikatów dotyczących odwołania turnusów w powiecie  nowosądeckim oraz nowotarskim  mających rozpocząć się do dnia  13 września 2020 r. włącznie oraz mając na względzie fakt wejścia  w życie z dniem 29 sierpnia 2020 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego zapisy uchyliły zakaz prowadzenia działalności leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej na obszarze czerwonym, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że turnusy mające rozpocząć się od dnia 7 września 2020 r. będą  realizowane.

Natomiast turnusy, które miały rozpocząć się do 6 września 2020 r. włącznie, ze względów organizacyjnych (brak czasu na ponowne wysłanie i dostarczenie pacjentowi skierowania, zrobienie wymazu oraz otrzymanie wyniku tego wymazu z odpowiednim wyprzedzeniem) nie odbędą się.