Informacje ogólne

W ramach skierowania - ubezpieczony otrzymuje skierowanie na zabiegi, których koszt pokrywa narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast pobyt i wyżywienie organizuje sobie sam we własnym zakresie. Skierowanie na leczenie ambulatoryjne wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdza właściwy ze względu na zamieszkanie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczenie takie może trwać od 6 do 18 dni.

W ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego ubezpieczony ma zapewnione :

  • badanie lekarskie
  • zabiegi fizykalne
  • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych, ukierunkowane na schorzenie będące podstawą skierowania ubezpieczonego do Uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciw wskazań lekarza, w tym:
    • zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych
    • dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne

Pełnopłatnie – na zasadzie wykupienia wizyty lekarskiej w Przychodni Uzdrowiskowej i zleconych przez lekarza zabiegów (CENNIK).

Uzdrowisko Szczawnica przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych w Przychodni Uzdrowiskowej („Inhalatorium", ul. Park Górny 2).