Uchwała nr 14 ZWZA z dnia 31.08.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. z siedzibą w Szczawnicy podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji imiennych serii A.

Czytaj więcej

Ogłoszenie dot. zwołania ZWZA na dzień 31.08.2021r.

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A z siedzibą w Szczawnicy wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000071830 działając na podstawie art.395§1 KSH, a także §35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31.08.2021r. o godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczawnicy w Sali konferencyjnej Spółki Thermaleo Sp. z o.o. przy ul. Plac Dietla 7.

Czytaj więcej

Wezwanie nr 5 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowisko Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej

Wezwanie nr 4 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowisko Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej

Wezwanie nr 3 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowisko Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej

Wezwanie nr 2 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowisko Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej

Wezwanie nr 1 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowiska Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Czytaj więcej

Ogłoszenie dot. zwołania ZWZA na dzień 28.09.2020r.

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A z siedzibą w Szczawnicy wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000071830 działając na podstawie art.395§1 KSH, a także §35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28.09.2020r. o godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczawnicy w Sali konferencyjnej Spółki Thermaleo Sp. z o.o. przy ul. Plac Dietla 7.

Czytaj więcej