Ogłoszenie dot. zwołania ZWZA na dzień 28.09.2020r.

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A z siedzibą w Szczawnicy wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000071830 działając na podstawie art.395§1 KSH, a także §35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28.09.2020r. o godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczawnicy w Sali konferencyjnej Spółki Thermaleo Sp. z o.o. przy ul. Plac Dietla 7.

Czytaj więcej