Uchwała nr 14 ZWZA z dnia 31.08.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. z siedzibą w Szczawnicy podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji imiennych serii A.

Uchwała nr 14 - Pobierz cz 1 - Pobierz cz 2