Naturalna woda lecznicza "Józefina"

Źródło znane od 1822 roku. Nazwane na cześć właścicielki uzdrowiska Józefiny Szalay. Znajduje się przy Placu Dietla w tym samym szybie eksploatacyjnym co ujecie „Stefan" i „Józef". Składa się z trzech ujęć wykonanych w łupkowo – piaskowcowych warstw szczawnickich (paleogen).

Czytaj więcej

Naturalna woda lecznicza "Stefan"

Źródło znane od 1828 roku. Nazwane na cześć właściciela uzdrowiska Stefana Szalaya. Znajduje się przy Placu Dietla, w szybie eksploatacyjnym pod budynkiem pijalni. Składa się z dwóch ujęć eksploatujących wody lecznicze z łupkowo – piaskowcowych warstw szczawnickich (paleogen).

Czytaj więcej

Naturalna woda lecznicza "Jan"

Źródło znane od 1869 roku. Położone jest 150m na północ od Placu Dietla przy ul. Języki. Po ostatniej rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1969-1973 jest to odwiert o głębokości 32,8m ppt wykonany w strefie kontaktu warstw szczawnickich z intruzją andezytową ale jeszcze w obrębie andezytu.

Czytaj więcej

Naturalna woda lecznicza "Magdalena"

Źródło znane od 1839 roku. Nazwane na cześć Pani Magdaleny Kownackiej. Znajduje się ok. 100 m poniżej Placu Dietla, na lewym brzegu potoku szczawnego, obecnie całkowicie przykrytego. Źródło to znajduje się przy S kontakcie andezytu widocznego na zboczu góry Bryjarki (andezyt skarbonatyzowany) z warstwami szczawnickimi.

Czytaj więcej

Naturalna woda lecznicza "Helena"

Odwiert o głębokości 30m znajduje się w N części Parku Dolnego u stóp góry Bryjarka. Wykonany został w 1966 roku w piaskowcach jarmuckich przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Krakowie, w ramach prowadzonych wówczas na obszarze Parku Dolnego prac wiertniczych i badawczych.

Czytaj więcej