Naturalna woda lecznicza "Wanda"

Klasyfikacja: 0,8% woda mineralna swoista o charakterze woodrowęglanowo-chlorkowo-sodowym szczawa

Źródło znane od 1867 roku powstało w miejscu dwóch starych zdrojów Anieli i Heleny. Dostępna w punkcie czerpalnym ogólnodostępnym obok D.W. „Chemik" w Parku Dolnym. Ujęcie źródła stanowi kielichowa studnia kamionkowa o głębokości 2,35m. Znajduje się w północnej części Parku Dolnego u stóp góry Bryjarka.

Wskazania dla kuracji pitnej:

  • Choroby przewodu pokarmowego (nieżyty żołądka z niedokwaśności;czynnościowe stany dyspeptyczne, nieżyty jelit na tle niedomogi wydzielniczej żołądka, zaparcia)
  • Nerwice
  • Otyłość
  • Skaza moczanowa
  • Praca w uciążliwych warunkach (wysoka temperatura)

Sposób użycia:

1 szklanka dziennie przed jedzeniem, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. Ze względu na zawartość boru dopuszcza się stosowanie wody w kuracji pitnej do miesiąca czasu.

wykres

Składniki gazowe [mg/dm3]
Dwutlenek węgla CO2 674,0
Składniki mineralne zdysocjowane [mg/dm3]
Kationy
Sód Na+ 1517,0
Potas K+ 38,8
Lit Li+ 1,9
Amon NH4+ 3,5
Wapń Ca2+ 175,9
Magnez Mg2+ 56,5
Stront Sr2+ 2,6
Bar Ba2+ 3,85
Aniony
Fluorki F- 0,3
Chlorki Cl- 1150,0
Bromki Br- 5,2
Jodki J- 1,2
Siarczany SO42- 11,6
Wodorowęglany HCO3- 3043,0
Składniki mineralne niezdysocjowane [mg/dm3]
Kwas metakrzemowy H2SiO3 28,1
Kwas metaborowy HBO2 134,4
Suma składników stałych [mg/dm3]
    6178,0