Naturalna woda lecznicza "Pitoniakówka"

Klasyfikacja: wypływ F - 0,3% woda mineralna swoista o charakterze woodrowęglanowo-chlorkowo-sodowym szczawa

Nazwa pochodzi od nazwiska Pitoniak - wójta wsi Szczawnica, który w okresie międzywojennym ujął dziko wypływające źródło na lewym brzegu potoku skotnickiego. Dostępna w punkcie czerpalnym ogólnodostępnym przy ul.Skotnickiej. Czynna w sezonie letnim.

Ujęcie grupowe „Pitoniakówka" to szyb o średnicy 3,3 m i głębokości 9,7 m. Na dnie szybu wykonano tamę szybową. Z podszybia o wysokości 4,8 m i średnicy 2,5 m poprowadzono chodniki:

  • południowy o dł. 17,0 m, podzielony tamami na dwie komory.
  • wschodni o dł. 11,5 m, podzielony tamami na cztery komory.

W ociosie chodnika wschodniego ujęty został wypływ F trzema poziomymi odwiertami o łącznej długości 42 m. Komory i podszybie ujmują wody o różnej mineralizacji. Z każdej z komór wyprowadzono rurociąg wodny i gazowy. Rurociągi są doprowadzone do włazu w tamie szybowej. Jest razem 5 wypływów wodnych i 5 gazowych.

Wypływy B+C+D+G zgrupowano jako jedno ujęcie wód o niższej mineralizacji, przeznaczonych dla przyszłej rozlewni. Ujęcie wyposażone jest w 47 zbiorników magazynowych. Ze zbiorników pompa głębinowa podaje wodę z wypływu F do punktu czerpalnego.

Wskazania dla kuracji pitnej:

  • Nerwice
  • Otyłość
  • Nieżyty górnych dróg oddechowych i oskrzeli

Sposób użycia:

1 szklanka dziennie przed jedzeniem, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. Ze względu na zawartość boru dopuszcza się stosowanie wody w kuracji pitnej do miesiąca czasu.

Wypływ F

wykres

Składniki gazowe [mg/dm3]
Dwutlenek węgla CO2 1181,0
Składniki mineralne zdysocjowane [mg/dm3]
Kationy
Sód Na+ 690,0
Potas K+ 17,4
Lit Li+ 1,2
Amon NH4+ 5,5
Wapń Ca2+ 84,7
Magnez Mg2+ 61,2
Stront Sr2+ 1,3
Żelazo Fe2+ 3,9
Aniony
Fluorki F- 0,3
Chlorki Cl- 507,0
Bromki Br- 2,8
Jodki J- 0,7
Siarczany SO42- 0,0
Wodorowęglany HCO3- 1647,0
Składniki mineralne niezdysocjowane [mg/dm3]
Kwas metakrzemowy H2SiO3 40,3
Kwas metaborowy HBO2 75,1
Suma składników stałych [mg/dm3]
    3140,0

Wypływy B+C+D+G

wykres

Składniki gazowe [mg/dm3]
Dwutlenek węgla CO2 2231,0
Składniki mineralne zdysocjowane [mg/dm3]
Kationy
Sód Na+ 521,1
Potas K+ 14,3
Lit Li+ 0,8
Amon NH4+ 1,9
Wapń Ca2+ 47,4
Magnez Mg2+ 35,7
Stront Sr2+ 0,7
Żelazo Fe2+ 3,1
Aniony
Fluorki F- 0,6
Chlorki Cl- 340,0
Bromki Br- 1,8
Jodki J- 0,5
Siarczany SO42- 10,0
Wodorowęglany HCO3- 1214,0
Składniki mineralne niezdysocjowane [mg/dm3]
Kwas metakrzemowy H2SiO3 36,1
Kwas metaborowy HBO2 51,2
Suma składników stałych [mg/dm3]
    2279,9