Wykaz opłat sanatoryjnych

W ramach NFZ - leczenie stacjonarne

a) częściowa odpłatność za koszty żywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 września 2014r. (poz. 1245)
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

StandardZakwaterowanieI sezon rozliczeniowy
od  01 października do 30 kwietnia
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
od 01 maja do 30 września 
(w złotych)
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,80 x 21 dni = 604,80 36,10 x 21dni = 758,10
Pokój jednoosobowy w studio 23,00 x 21 dni = 483,00 33,00 x 21 dni = 693,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,00 x 21 dni = 462,00 29,30 x 21 dni = 615,30
III  Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,30 x 21 dni = 363,30

24,10 x 21 dni = 506,10
Pokój 2-osobowy w studio 14,60 x 21 dni = 306,60 22,00 x 21 dni = 462,00
IV Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,50 x 21 dni = 262,50 17,30 x 21 dni = 363,30
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,00 x 21 dni = 231,00 13,10 x 21 dni = 275,10
Pokój wieloosobowy w studio 10,50 x 21 dni = 220,50 12,00 x 21 dni = 252,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,40 x 21 dni = 197,40 10,50 x 21 dni = 220,50

Dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania pobierana jest w pierwszym dniu turnusu.

b) Zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pacjenci przebywający w ramach leczenia uzdrowiskowego stacjonarnego w miejscowościach uzdrowiskowych zobowiązuje się do ponoszenia opłaty uzdrowiskowej. Wysokość stawki reguluje każdorazowo Uchwała Rady Miejskiej.

c) Wypożyczenie telewizora jest usługą płatną, wg cennika obowiązującego w Uzdrowisku