Wykaz opłat sanatoryjnych

W ramach NFZ - leczenie stacjonarne

a) częściowa odpłatność za koszty żywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 marca 2021r. (poz. 480)
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

StandardZakwaterowanieI sezon rozliczeniowy
od  01 października do 30 kwietnia
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
od 01 maja do 30 września 
(w złotych)
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 31,00 x 21 dni 38,90 x 21dni
Pokój jednoosobowy w studio 24,80 x 21 dni 35,60 x 21 dni
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 23,70 x 21 dni 31,60 x 21 dni
III  Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

       18,60 x 21 dni

26,00 x 21 dni
Pokój 2-osobowy w studio 15,70 x 21 dni 23,70 x 21 dni
IV Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 13,50 x 21 dni 18,60 x 21 dni
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,90 x 21 dni 14,10 x 21 dni
Pokój wieloosobowy w studio 11,30 x 21 dni 12,90 x 21 dni
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,10 x 21 dni 11,30 x 21 dni

Dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania pobierana jest w pierwszym dniu turnusu.

b) Zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pacjenci przebywający w ramach leczenia uzdrowiskowego stacjonarnego w miejscowościach uzdrowiskowych zobowiązuje się do ponoszenia opłaty uzdrowiskowej. Wysokość stawki reguluje każdorazowo Uchwała Rady Miejskiej.

c) Wypożyczenie telewizora jest usługą płatną - 30,00 zł za turnus

d) Parking przy budynku "Inhalatorium" płatny - 10,00 zł za dobę